Information Center for Israeli Art English

קבוצת ''ברבור'' הוקמה בירושלים ב-2005 בידי חמישה אמנים בוגרי בצלאל: דן אורמיאן, ניר הראל, מאשה זוסמן, אבי סבח וינאי סגל. חברי הקבוצה לקחו על עצמם את היוזמה להפעיל חלל פרויקטים עצמאי בירושלים. החלל משמש כמקום תצוגה של אמנות ואירועים תרבותיים שונים.