Information Center for Israeli Art English

אלון קדם

אלון קדם, ישראלי, נולד ב-1982.

לימודים

2009-2005 בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
2008 תוכנית לחילופי סטודנטים, מכללת מרילנד לאמנות (MICA), בולטימור, ארצות-הברית
2014-2012 תוכנית לתואר שני, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, תל אביב-יפו

פרסים

2009 פרס ע"ש לורין ומיטשל פרסר עבור הצטיינות בתחום הציור, בצלאל, אקדמיה לאומנות ועיצוב, ירושלים
2011 פרס לציור ע"ש אסנת מוזס לאמן צעיר, בית האמנים, ירושלים
2018 מלגת יצירה, סדנת ההדפס ירושלים, ירושלים