Information Center for Israeli Art English

בועז קדמן, אמן קומיקס. נולד בפתח תקווה, 1971. השתתף בפרויקטים שונים של קומיקס. מוציא חוברות קומיקס באופן עצמאי. חי ועובד בתל אביב.

לימודים

2000 בוגר תואר ראשון בחינוך לאמנות, המדרשה לאמנות, מכללת בית ברל
2004 בוגר התכנית ללימודי המשך באמנות בבצלאל

פרסים

2009 פרס עידוד היצירה, משרד החינוך והתרבות

פסלים במרחב הציבורי

2008 מוזיאון הרצליה, "תושבים ארעיים"