Information Center for Israeli Art English

יפה קובלסקי מערבי. נפטרה בתאריך 15.6.2010

לימודים

גרפיקה ואמנות, בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים