Information Center for Israeli Art English

מיכאל (קוסטיק סקופ) קובלסקי

סקופ קוסטיק (קוסטין), פסל. שמו האמיתי מיכאל קובלסקי. הציג בתערוכות יחיד ובתערוכות קבוצתיות בארץ ובחו''ל. ביצע תפאורות לתיאטרון ולארועים שונים

לימודים

פירנצה, איטליה
מכון אבני, תל אביב
מכון לאמנות פלסטית, בת ים
טכנולוגית חמרים, חולון

הוראה

מנהל ארגון הציירים והפסלים, באר שבע