Information Center for Israeli Art English

מיכאל קובנר

מיכאל קובנר, ישראלי, נולד ב-1948.

מיכאל קובנר נולד בשנת 1948 בקיבוץ רמת החורש. אביו היה המשורר ולוחם המחחתרת בגטו וילנה - אבא קובנר. כבר בילדותו החל לעסוק באמנות. בנעוריו למד אמנות אצל יוחנן סימון ובמכון אבני. את שרותו הצבאי עשה בסיירת מטכ"ל. לאחר שרותו הצבאי נסע ללימודי אמנות בניו-יורק, ארצות-הברית. שם, למד בין היתר עם הצייר פיליפ גסטון. בשנת 1975 שב לישראל והשתקע בירושלים.

עיקר יצירותיו של קובנר הן במדיום הציור. עבודתיו משנות ה-80 של המאה ה-20 עסקו בתיאור של החברה והתרבות המקומית, באמצעות ציורי הנוף המדברי, תאורי בניני מגורים ועוד. החל משנות ה-90 הוא עוסק בעיקר בציור נוף.

לימודים

1965-1963 בקירוב ציור, אצל יוחנן סימון, גן שמואל
1967-1965 המכון לאמנות ע"ש אבני, תל אביב-יפו
1975-1972 ניו יורק סטודיו סקול, ניו-יורק, ארצות-הברית