Information Center for Israeli Art English

יוסי קוגן

יוסי קוגן, צייר. נולד בתל אביב ב-1949.

לימודים

1972- 1973 מכון אבני, תל אביב
1980 תולדות האמנות ופילוסופיה, אוניברסיטת תל אביב
1983- 1986 המדרשה למורים לאמנות, רמת השרון