Information Center for Israeli Art English

בלהה קול

בלהה קול, פסלת, נולדה בפולין. עלתה ארצה ב-1950. השתייכה לקבוצת "אופקים חדשים".ערכה ניסיונות עם חומרים ''בלתי נראים'', כגון: אוויר, צליל ותנועה, באמצעות חומרים שקופים מחזירי אור.

לימודים

בוגרת מכון אבני, תל אביב
המדרשה למורים לאמנות, רמת השר
בשנות השישים עבדה במחיצתם של הפסלים יצחק דנציגר, ויחיאל שמי