Information Center for Israeli Art English

זאבה קונס (קירשנר), פסלת.

לימודים

בוגרת בצלאל, ירושלים
פילוסופיה של האמנות, אוניברסיטת תל אביב
הדפס, המדרשה למורים לאמנות, רמת השרון
פיסול, מוזיאון תל אביב
סדנת הפיסול הישראלית