Information Center for Israeli Art English

אלעד קופלר

אלעד קופלר, ישראלי, נולד ברמת-גן בשנת-1974.

לימודים

2000-04 מכללת בית ברל, כפר סאבא, המדרשה לאמנות,B.ED.
2004-06 בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, עם נחום טבת, תואר שני, MFA בהצטיינות

הוראה

מכללת ספיר, שדרות
מינשר בי"ס לאמנות, תל-אביב

פרסים

2003 מלגה , המדרשה, ב'ס לאמנות, המכללה האקדמית בית ברל
2003-2004, פרס להצטיינות, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
2005 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת לאמנים צעירים
2006 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת לאמנים צעירים
2007 פרס האמן הצעיר, משרד המדע התרבות והספורט
2007 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת לאמנים צעירים
2011 פרס רפפורט לצייר ישראלי צעיר, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל-אביב