Information Center for Israeli Art English

אלעד קופלר

אלעד קופלר, ישראלי, נולד ב-1974.

לימודים

המדרשה לאמנות, מכללת בית ברל
תואר שני, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, עם נחום טבת

הוראה

מכללת ספיר, שדרות
מינשר בי"ס לאמנות, תל-אביב

פרסים

2007 פרס האמן הצעיר, משרד המדע התרבות והספורט