Information Center for Israeli Art English

רועי קופר

רועי קופר, ישראלי, נולד ב-1956.

רועי קופר נולד בקיבוץ מפלסים בשנת 1956. במהלך שנות ה-90 של המאה ה-20 שימש גם כאוצר צילום במקומות כגון "הסטודיו בבורוכוב" בתל אביב-יפו.

בעבודות מראשית שנות התשעים של המאה ה-20, כגון אלו מהסדרה "אתרי העלמות" (1994-1990), עשה שימוש במצלמות לא מקצועיות ובהפרדה של שכבות נייר ההדפסה, טכניקות שיצרו דימויים מעורפלים ומטושטשים. בעבודות מן המחצית השנייה של שנות ה-90 ואילך, כגון בסדרת התצלומים "תפוחי זהב" (2001-1999), תצלומיו מציגים מבט על הנוף הישראלי, המדגיש את פעולת ההתבוננות של האמן על יד טכניקות כסדרתיות. בנוסף הוא יוצר תצלומים בעלי ממד פוליטי כמו במסדרת סדרת התצלומים "נקרופוליס" (2000-1996), שאותה יצר ביחד עם גלעד אופיר ותיעדה שדות אימונים של צה"ל.

לימודים

1982-1980 צילום, מכללת הדסה, ירושלים
1983-1984 המדרשה לאמנות, רמת השרון
1984-1983 בית המדרש הממלכתי למורי אמנות, רמת השרון

הוראה

2005-1982 קמרה אובסקורה, בית ספר לאמנות, תל אביב-יפו
1998-1994 ראש המחלקה לצילום, קמרה אובסקורה, בית ספר לאמנות, תל אביב-יפו
2009-1995 בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
2014-2008 שנקר, בית ספר גבוה להנדסה ועיצוב, רמת גן
2014 ואילך פרופסור, המחלקה לאמנות בין תחומית, שנקר, בית ספר גבוה להנדסה ועיצוב, רמת גן

פרסים

1992 פרס סינס, שגרירות צרפת בישראל
1995 פרס ז'ראר לוי לצלם צעיר, מוזיאון ישראל, ירושלים
2002 פרס קרן התרבות אמריקה-ישראל ע"ש ג'ורג' וג'נט ג'פן על הצטיינות באמנות הפלסטית
2003 פרס הקרן לתרבות יהודית, הקרן לתרבות יהודית, לונדון, אנגליה
2004 פרס לאמנות, משרד החינוך והתרבות
2004-2005, פרס אנריקה קבלין לצילום, מוזיאון ישראל, ירושלים
2006 פרס קונסטנטינר לצילום לאמן ישראלי, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל-אביב
2009 מלגת שהייה, קרן שוסטרמן, ניו-יורק, ארצות הברית