Information Center for Israeli Art English

אדוארד איליץ חורושי, צייר, נולד במוסקבה 1931. עלה לישראל 1992.

לימודים

1948- 1953 ביה"ס לאמנות בלנינגרד קיבל תואר אמן ומורה לציור בבתי ספר על יסודיים
1953 - 1959 אקדמיה לאמנויות בברית המועצות, קיבל תואר אמן-צייר