Information Center for Israeli Art English

שלמה קורזק, צייר. נולד בבלגיה ב-1933. עלה לישראל ב-1949. חבר קיבוץ מסדה

לימודים

תחריט במכון אבני, תל אביב

הוראה

המכללה האזורית עמק הירדן
בית הספר התיכון ''בית ירח''
קיבוץ מסדה