Information Center for Israeli Art English

בני קורי. נולד בתורכיה ב-1963. יוצר בקבוצת מקלט 209. מעצב רעיון ''ארטיק'' עבור תערוכות זוכי מלגות קרן התרבות אמריקה-ישראל.

לימודים

בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, תקשורת חזותית, בוגר בהצטיינות

פרסים

2003 פרס בצלאל עבור הישגים בלימודים, בצלאל האקדמיה לאומנות ועיצוב, ירושלים
2002 מילגת קרן שרת, קרן תרבות אמריקה-ישראל