Information Center for Israeli Art English

יעקב קורלנדר, צייר. נולד במונטבידיאו, אורוגוואי, 1938. עלה ארצה ב-1958. הצטרף לקיבוץ גבעת עוז.

לימודים

אצל אבא פניכל, מרסל ינקו, סימה סלונים, מרגושילסקי

הוראה

מוסד "שומריה"
מוסד "העמקים"
מכללת "אהל שרה"