Information Center for Israeli Art English

בנימין קורצקי, צלם סרטים. נולד בוורשה, פולין, 1915.

לימודים

1938 בוגר אמנות, המוזיאון לאמנות שימושית, ורשה
1946 - 1953 מכון ללימודי קולנוע בלודז'
ביה''ס הממשלתי הגבוה לקולנוע, לודז'
התמחתה באקדמיה לאמנות בפראג
המכון הסובייטי ללימודי קולנוע במוסקבה

הוראה

1953 - 1957 פרופסור מן המניין בבית הספר הממשלתי הגבוה לאמנות הקולנוע, לודז'
1963 ייסד את המכון לצילום והסרטה של משרד העבודה בירושלים ועמד בראשו עד ל-1973
1973 - 1981 ריכז את החטיבה ללימודי קולנוע וצילום, אוניברסיטת חיפה
1982-83 הפקוטלטה לאמנות וצילום, אוניברסיטת חיפה