Information Center for Israeli Art 47
English

חיים קיוה

חיים קיוה, ישראלי, יליד גרמניה, 1983-1912.

חיים קיוה נולד בשנת 1912 בכפר דולוטובן שבגרמניה למשפחה שומרת מסורת. לאביו היה משק חקלאי. את לימודי התיכוניים עשה בבית-ספר ריאלי בברלין. בנעוריו היה חבר בתנועת "החלוץ" ובשנת 1934 עלה לארץ-ישראל במסגרת "עליית הנוער" והצטרף לקיבוץ נען. בראשית שנות הארבעים של המאה ה-20 החל לצייר כאוטודידאקט. בין השנים 1939-1936 נשלח לעבוד במספנות נמל תל-אביב וכן עבד בעבודות מזדמנות נוספות. בתקופת מלחמת העצמאות שימש כקצין בחטיבת גבעתי. בשנת 1951 נסע להשתלמות בפריז, צרפת. היה פעיל במסגרת קבוצת "אופקים חדשים" ובמסגרת איגוד האמנים בקיבוץ וכן הדריך בסמינריונים השונים שנערכו בנען. בין השנים 1963-1959 שהה בפריז בשנית. עם שובו, בשנת 1963, התמנה למנהל מוזיאון בת-ים. מינו שבעקבותיו עזב את הקיבוץ והשתקע בבת-ים. בין השנים 1969-1966 שהה בפריז שוב. בין השנים 1983-1982 היה חבר בקואופרטיב האמנים "רדיוס" שפעל בתל אביב-יפו.

יצירתו המוקדמת של קיוה הושמדו ברובן בשריפה. הוא יצר דיוקנאות של חברי קיבוץ וכן עסק בעיצוב תפאורות להצגות שנערכו בו. בשנות ה-50 של המאה ה-20 נחשף קיוה אל המודרניזם הצרפתי והושפע מסגנון ה"אנפורמל". בהדרגה הפכו יצירותיו למופשטות יותר. בשנות ה-60 שלה המאה מופיעות השפעות של האמנות המופשטת האמריקאית. החל משנות ה-70 מופיעים ביצירתו אלמנטים דקורטיבים.

לימודים

1951 אקדמיה לאמנות, גרנד שומייה, פריז, צרפת

הוראה

1959-1953 הדריך ציור ורישום בקורסים של ההתיישבות העובדת בקיבוץ נען
1966-1964 המכון לאמנות ע"ש אבני, תל אביב-יפו
1969-1983 המכון לאמנות ע"ש אבני, תל אביב-יפו

פרסים

1962 פרס ראשון, סלון לאמנות חדישה, פריז, צרפת
1969 פרס ראשון באגף הציירים הישראלים, הפסטיבל הבינלאומי לציור, מוזיאון גרימלדי, קניה-סור-מר, צרפת