Information Center for Israeli Art 28
English

בועז קייזמן, צייר. נולד בתל אביב ב-1962.

לימודים

מכון אבני, תל אביב
1984 - 1987 המדרשה למורים לאמנות, רמת השרון
1993 סטודנט אורח, האקדמיה לאמנות, דיסלדורף, גרמניה, אצל פרופ' קונרד קלפך