Information Center for Israeli Art 45
English

קורינה קיי

קורינה קיי, ישראלית, נולדה בניו זילנד ב-1961.

לימודים

1979-1977 המרכז לאמנות חזותית, באר-שבע
1987-1983 המחלקה לאמנות, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
1986 תוכנית לחילופי סטודנטים, ריטפלד, אמסטרדם, הולנד
2015-2013 התחנה סטודיו לרישום וציור פיגורטיבי, תל אביב-יפו

הוראה

2006-1984 אגף הנוער ע"ש רות, מוזיאון ישראל, ירושלים

פרסים

1985 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע'ש שרת
1989-1987, מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע'ש שרת
1996 פרס להשלמת עבודה, משרד החינוך והתרבות