Information Center for Israeli Art 34
English

איטל קלדרון

איטל קלדרון, ישראלית, 2005-1962.

איטל קלדרון נולדה בשנת 1962 בירושלים. אמא, דרורה קלדרון, עסקה באריגת שטחים. בשנת 1964 עברה עם משפחתה לבאר-שבע. בהיותה בת 20 התפרצה אצלה מחלת סכיזופרניה. בהשפעת אמא החלה לעסוק בריקמת שטיחים. 25 השטיחים המופשטים שיצרה מאופיינים בחלוקה למשטחים גיאומטריים ובצבעוניות עזה.

לימודים

1981-1978 בית הספר התיכון לאמנויות, באר שבע