Information Center for Israeli Art English

אריקה קלוגר מייזלמן

אריקה קלוגר מייזלמן, ציירת. עוסקת ברישומים לאמנות שימושית, טכסטיל, אריזה ועיטור.

הוראה

אמנות וציור ביה''ס ויצ''ו, חיפה