Information Center for Israeli Art English

שרה קליגר, פסלת, נולדה ביפו 1953.

לימודים

1987 המדרשה למורים לאמנות, רמת השרון

פסלים במרחב הציבורי

1989חזית בית המסחר של עמנואל שלם
1989 שלט מפוסל למסעדת חוף, הרצליה
1989 ליד בית הפירמידה, רמת השרון
1990 שד' כצנלסון, קרית אתא