Information Center for Israeli Art English

אנג'לה קליין

אנג'לה קליין, ישראלית, נולדה ב-1975.

אנג'לה קליין נולדה בבן שמן בשנת 1975. יצירותיה המוקדמות של קליין עסקו בפירוק מושג הציור, על ידי יצירת אובייקטים פיסוליים המורכבים משכבות של צבע. יצירותיה המאוחרות יותר עושות שימוש במגוון של טכניקות אמנותיות כצילום או מיצב, בעזרתן בוחנת קליין את היחס שבין ציור לפיסול ובין הציפה ליצירות האמנות.

לימודים

2000-1996 תואר ראשון, המדרשה לאמנות, המכללה האקדמית בית ברל
2006-2005 תואר שני, החוג לאמנות-יצירה, אוניברסיטת חיפה, חיפה

הוראה

2011-2002 המדרשה - בית הספר לאמנות, המכללה האקדמית בית ברל
2011 ואילך מרכזת המחלקה לפיסול, המדרשה - בית הספר לאמנות, המכללה האקדמית בית ברל

פרסים

1998 מלגת הצטיינות, המדרשה - בית הספר לאמנות, מכללת בית ברל, כפר סבא
2000 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע'ש שרת
2004 פרס אמן צעיר, משרד החינוך והתרבות
2006 מלגת נבחרים, החוג לאמנות-יצירה, אוניברסיטת חיפה, חיפה
2007 פרס לאמן יוצר באמנות פלסטית ע"ש הדסה ורפאל קלצ'קין, קרן תרבות אמריקה-ישראל
2009 מלגת שהות, קרן דן וכרי ברונר, דיסלדורף
2011 פרס עידוד יצירה, משרד החינוך והתרבות