Information Center for Israeli Art English

מרסל קליין

מרסל קליין, קרמיקאית.

פרסים

2001 פרס, קרן אליכס דה רוטשילד, ירושלים, ישראל, Second place
2002 פרס לפיסול קרמי, קרן אליכס דה רוטשילד, ירושלים, ישראל, פרס שני
2005 מלגת שהייה, קרן המעצבים, לונדון
2007 מלגת שהייה, אגודת האמנויות הדקורטיביות בישראל (AIDA), במרכז ווטרשד לקרמיקה, מיין, ארה"ב
2012 פרס ע"ש מוד פרידלנד, בית בנימיני, המרכז לקרמיקה עכשווית, תל אביב-יפו