Information Center for Israeli Art English

אפרת קליפשטיין

אפרת קליפשטיין, אמנית מיצב. ילידת תל אביב 1971.

לימודים

1992-95 תואר ראשון בפסיכולוגיה וגיאוגרפיה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע
1997-2001 תואר שני בעיצוב תעשייתי, הפקולטה לארכיטקטורה, טכניון, חיפה
1998-2003 לימודי אמנות, המדרשה לאמנות, מכללת בית ברל, כפר סאבא

פרסים

1998-2002, מלגת הצטיינות, הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל, חיפה
2002 פרס גרהארד קראפלוס, הצטיינות במחקר, הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל, חיפה
2003 פרס לייצירה אמנותית, המכללה האקדמית בית ברל, בית הספר לאמנות- המדרשה, כפר סבא
2005 פרס עודד מסר לאמן צעיר, מוזיאון ינקו דאדא, עין הוד
2006 פרס האמן הצעיר, משרד המדע התרבות והספורט