Information Center for Israeli Art English

מרדכי קלנר, ישראלי, יליד פולין, 1914-1937.

מרדכי קלנר נולד בפולין בשנת 1937. בתקופת מלחמת העולם השנייה עקר משפחתו לרוסיה, שם שהה כשנתיים. לאחר מכן בילה תקופה באיטליה ובמחנות נוער של "עליית הנוער". בשנת 1948 עלה לארץ ישראל והתיישב ברעננה. שם, החל ללמוד ציור. בתקופת שרותו הצבאי למד אמנות במכון אבני. לאחר שחרורו המשיך את לימודיו בבית הספר. בשנות השבעים התקבל כחבר באגודת הציירים והפסלים בתל אביב. עסק בעיצוב גרפי. לוח השנה שעיצב בשנת 1979 עבור חברת "מכתשים" עשה שימוש בטכניקה של מגזרות נייר. בשנת 1981 הקים את המגמה לעיצוב גרפי בגימנסיה גן נחום בראשון לציון.

יצירותיו, שנעו בין הפשטה לציור מופשט, אופיינו בנטייה לאקספרסיוניזם, לשימוש בקווים חופשיים ובכתמיות.

לימודים

1963 בוגר המכון לאמנות ע"ש אבני, תל אביב-יפו

הוראה

תיכון ויצ"ו צרפת, תל אביב-יפו
1992-1981 מרכז המגמה לעיצוב גרפי, גימנסיה גן-נחום, ראשון לציון

פרסים

1980 פרס הצטיינות, התחרות הבין-לאומית לעיצוב לוחות שנה, שטוטגרט, גרמניה