Information Center for Israeli Art English

שרה קנולר, צלמת, נולדה בפולין, 1953. עלתה ארצה 1956.

לימודים

1973-1994 לימודים עד לקבלת תואר ד''ר לביולוגיה של התא, ועיסוק במחקר מדעי, אוניברסיטת תל אביב
1995-1998 בוגרת המגמה לצילום במדרשה לאמנות, בית ברל