Information Center for Israeli Art English

שאול קנז

שאול קנז, ישראלי, נולד ב-1939.

שאול קנז נולד בשנת 1939 בקיבוץ גן שמואל. במהלך שנות השבעים של המאה ה-20 עסק בעיצוב גרפי, באיור ובקריקטורה בעיתונים כגון "הארץ" ו-"דבר השבוע". בשנת 1978 פרסם את החוברת "מכתבים לטנקים", בעקבות חוויותיו ממלחמת ששת הימים. יצירותיו מאופיינות בשימוש בקו רישום אמורפי ובשימוש חוזר באלמנטים גרפיים. חי ופועל בגן שמואל.

לימודים

המכון לאמנות ע"ש אבני, תל אביב-יפו