Information Center for Israeli Art English

אביעזר יעקב קנטרוביץ (קנטורוביץ), ישראלי, יליד האימפריה הרוסית, 1961-1890.

אביעזר יעקב קנטרוביץ נולד בקלצק, שבפלך מינסק, האימפריה הרוסית (כיום בלארוס), בשנת 1890. סבו מצד אמו היה אומן חיטוב בעץ. בנעוריו, נמשך לציונות בעקבות אחותו, נתמה רישה רפופורט. הוא ברח לאודסה, שם התקבל לבית ספר לאמנות והיה פעיל ציוני. בין היתר ייסד אגודה מקומית בשם "פועלי ציון". בשנת 1905 עלה לארץ-ישראל באופן בלתי חוקי והתיישב בפתח-תקוה. שם, עסק בחקלאות והיה בין מייסדי מפלגת "הפועל הצעיר". בשנת 1906 החל ללמוד בבצלאל. בשנת 1908 הצטרף למחלק השטיחים של בית הספר ואר כך מונה למנהלה. בשנת 1911 נסע להשתלמות במלאכת השטיחים באיסטנבול. באותה עת היה חבר בקומונה הראשונה לכלכלה משותפת ביחד עם דוד אידלסון, ראובן ליפשיץ ואחרים. בתקופת מלחמת העולם הראשונה גוייס לצבא התורכי ושירת במדבר סיני בתפקידי סניטריה ובתפקידים נוספים במפקדת הצבא. בין השנים 1924-1920 עבד ב"מרבדיה" של בצלאל ובין השנים 1931-1924 ב"מרבדיה" החדשה. בשנת 1931 עבר להתגורר בתל-אביב. בין היתר הקים קנטרוביץ בית ספר לשטיחים מטעם ויצו (1936) ומטעם אורט (1949).

לימודים

1903 בית ספר לאמנות, אודסה, האימפריה הרוסית
1908-1906 בצלאל, בית מדרש לאמנות ולמלאכות-אמנות, ירושלים
1911 השתלמות, אריגת שטיחים, איסטנבול, האימפריה העות'מאנית

הוראה

1908-? מחלקת השטיחים, בצלאל, בית מדרש לאמנות ולמלאכות-אמנות, ירושלים