Information Center for Israeli Art English

גרשון קניספל

גרשון קניספל, ישראלי, יליד גרמניה, 2018-1932

גרשון קניספל נולד בקלן, גרמניה, בשנת 1932. בשנת 1935 עלה עם הוריו לארץ ישראל. בראשית שנות ה-50 של המאה ה-20 למד אמנות ב"בצלאל החדש". קניספל היה חבר המפלגה הקומיניסטית והיה פעיל בחוגים פוליטיים ברוח זו. בין השנים 1964-1959 התגורר בסן פאולו, ברזיל. בין השנים 1989-1964 שימש יועץ אמנותי בעיריית חיפה. בנוסף, הרבה ליצור יצירות אמנות במרחב הציבורי במקומות שונים בחיפה ובאזור הצפון. בשנת 1994, לאחר נפילת המשטר הצבאי בברזיל, חזר להתגורר בה.

יצירתו של גרשון קניספל זוההתה עם קבוצת אמני ה"ריאליזם החברתי", שפעלו בשנות ה-50 של המאה ה-20. ביצירותיו מאותה עת ואילך מופיעות התייחסויות למצב החברתי והפוליטי. בנוסף, יצר איורים לשירה כגון אלבום ההדפסים "שירי דוד" (ספרית פועלים, 1955) וקבוצת איורים לספר שיריו של אלכסנדר פן "לארך הדרך: מבחר שירים" (מדע וחיים, 1956). בין יצירותיו הידועות הציור "לשכת העבודה" (1956-1955), תבליטים לחזית אולם הספורט העירוני בחיפה (1976), תבליטים על "גשר פז" בחיפה ו"אנדרטת יום האדמה" (1976) בסכנין ועוד.

לימודים

1954 בוגר, בית הספר בצלאל החדש לאומנות ולאמנות, ירושלים

הוראה

1957 אקדמיה לאמנויות יפות, מינכן, גרמניה, סגן לפרופסור אברברג

פרסים

1954 פרס הרמן שטרוק, בית הספר בצלאל החדש לאומנות ולאמנות, ירושלים
1955 פרס ראובן ושרה ליף, בית הספר בצלאל החדש לאומנות ולאמנות, ירושלים
1957 מדליית זהב, תערוכה בינלאומית, מוסקבה, ברית המועצות
1963 פרס, הביאנלה של סן פאולו, סן פאולו, ברזיל
1966 פרס משרד התרבות
1976 פרס ראשון, תחרות לעיטור אולם הספורט, חיפה
1978 פרס ראשון, תחרות בינלאומית, הוואנה, קובה
1980 פרס לתחריט, ביאנלה, ברלין, גרמניה
1983 פרס ראשון, תחרות לעיצוב אנדרטת "תבוסת הרייך ה-3", חיפה
1988 פרס ראשון לחגיגות ה-70, ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל
1991 פרס גוטמאן, לאיור

פסלים במרחב הציבורי

1974 חיפה, אנדרטה, אליומיניום
1976 תבליט לחזית אולם הספורט העירוני בחיפה
1976 אנדרטה "יום האדמה", סכנין
תבליט על "גשר פז", חיפה