Information Center for Israeli Art English

אודי קסירר, צייר, יליד 1965. חי ועובד בתל אביב.

לימודים

1991-1995 בוגר החוג למדעי החברה, האוניברסיטה הפתוחה
1993-1996 המדרשה לאמנות, רמת השרון
1997 בית הספר למולטימדיה "Real Time" תל אביב