Information Center for Israeli Art English

מלוינה קפלן

מלוינה קפלן (קאמינר), ישראלית, ילידת פולין, 1987-1913.

מלוינה (מלבינה) קפלן נולדה בשנת 1913 בלודז', פולין למשפחה דתית ואמידה. החלה ללמוד אמנות בפולין. בתקופת מלחמת העולם השנייה נשלחה למחנות ריכוז שונים כגון אושוויץ, ראוואנסבריק ומאלחוב. לקראת סוף המלחמה ניצלה על ידי כך שעברה לשטוקהולם, שוודיה, כחלק מקבוצה של 12 יהודים שהציל יורא טמקין. שם, עבדה באולפן לעיצוב אמנות שימושית. בשנת 1947 עלתה לארץ ישראל עם בעלה ובתה והשתקעה בתל אביב. בנוסף, היתה פעילה בקריית האמנים צפת.

ציוריה המוקדמים של קפלן נשאו אופי אימפרסיוניסטי, בהשפעת האמנות הפולנית. לאחר עלייתה לישראל החלה לאמץ טכניקות מודרניות כקולאז' או ציור מופשט ואקספרסיבי.

לימודים

המכון לאמנות ע"ש אבני, תל אביב-יפו