Information Center for Israeli Art English

אריק קצב

אריק קצב, ישראלי, נולד ב-1956.

לימודים

1992-1990 קמרה אובסקורה, תך אביב-יפו
1994-1990 המדרשה לאמנות, רמת השרון
1999-1998 הסמינר החדש, קמרה אובסקורה