Information Center for Israeli Art English

עוזי קצב, צייר, נולד בישראל 1972.

לימודים

1992-1997 בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

הוראה

מתחם קלישר סמינר הקיבוצים, תל אביב

פרסים

1996 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל