Information Center for Israeli Art English

זיוה קרונזון

זיוה קרונזון, ציירת. נולדה בישראל 1939.

לימודים

1959-1955 בית הספר בצלאל החדש לאומנות ולאמנות, ירושלים
1978-1972 תחריט, ארט סטודנט ליג, ניו יורק, ארצות-הברית

פרסים

1958 פרס רכישה, בית הספר בצלאל החדש לאומנות ולאמנות, ירושלים
1959 פרס הרמן שטרוק, בית הספר בצלאל החדש לאומנות ולאמנות, ירושלים
1975 פרס רכישה, ארט סטודנט ליג, ניו-יורק, ארצות-הברית
1975 מלגת הצטיינות, ארט סטודנט ליג, ניו-יורק, ארצות-הברית