Information Center for Israeli Art English

יוסף קריספל

יוסף קריספל, צייר. נולד בקריית גת, 1974. חי ועובד בתל אביב.

לימודים

2000 ב"ס לאמנות יפות, ליון, צרפת, תבנית חילופי תלמידים
1998-2002 בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, BFA בוגר בהצטיינות,
2003 בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, MFA בוגר בהצטיינות,
2003 ב"ס לאמנות גלזגו, סקוטלנד

הוראה

2004 בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, מרצה
2004 מדרשה לאמנות, בית ברל, כפר סאבא,מרצה

פרסים

2002 פרס אלחנני לבוגר מצטיין, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, להישגים מיוחדים על ציורים מן העיטונים ומהאנציקלופדיה
2005 פרס האמן הצעיר, משרד המדע התרבות והספורט
2008 פרס רפפורט לצייר ישראלי צעיר, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל-אביב
2012 פרס שרת התרבות והספורט, משרד התרבות והספורט