Information Center for Israeli Art 37
English

אברהם קריצמן

אברהם קריצמן, ישראלי, נולד ב-1983.

לימודים

2011-2007 תואר ראשון, המחלקה לאמנות, תואר ראשון בבצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים (בהצטיינות)
2010-2009 תוכנית לחילופי סטודנטים, אוניברסיטת ברלין לאמנות (UDK), ברלין, גרמניה
2014-2012 תואר שני, הקולג' המלכותי לאמנות, לונדון, אנגליה

הוראה

2016-2014 בית הספר לאמנות חזותית, מכללת קיי, באר שבע
2014- המחלקה לאמנות, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
2014- המחלקה לאמנות, השלוחה החרדית, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

פרסים

2009 פרס הרמן שטרוק להדפס, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
2010 פרס הצטיינות בלימודים, המחלקה להיסטוריה ותיאוריה, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
2010 פרס איילין קופר להצטיינות אקדמית, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
2011 פרס הצטיינות, המחלקה לאמנות, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
2011 מלגת הצטיינות ע"ש ליג'יי לוין, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
2011 מלגת קרן CLORE, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
2013 פרס Villiers David Travel, הקולג' המלכותי לאמנות, לונדון, אנגליה
2015 מלגת שהייה, ODD and Atelier 35, בודפשט, הונגריה
2017 פרס אמן צעיר, משרד התרבות