Information Center for Israeli Art 27
English

שי קרמר

שי קרמר, ישראלי, נולד ב-1974, פועל בארצות הברית.

יצירתו של קרמר עוסקת בנוף הישראלי ובהשפעת הסכסוך הישראלי-ערבי עליו. תצלומיו מתעדים אתרי קרבות, אנדרטאות ואתרי אימונים צבאיים בישראל ובעולם.

לימודים

2002-1998 צילום, קמרה אובסקורה - בית הספר לאמנות, תל אביב-יפו
2005-2003 צילום, בית הספר לאמנות חזותית, ניו יורק, ארצות הברית

פרסים

2002 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת
2004-2005, מלגת השתלמות בארה"ב, קרן תרבות אמריקה-ישראל
2006 פרס טיפוגרפיה, פרס הדיקן, מחלקת הצילום, בית הספר לאמנות חזותית, ניו-יורק, ארצות-הברית
2007 מענק, המועצה לתרבות ולאמנות של מפעל הפיס
2008 מלגת אמן בצילום, מועצת מדינת ניו יורק לאמנויות, ניו-יורק, ארצות הברית
2009 ציון לשבח, פרס קרן לוסי לצילום, לוס אנג'לס, ארצות הברית