Information Center for Israeli Art English

חנניה קרניאל, ישראלי, 1973-1927.

חנניה קרניאל נולד בירושלים בשנת 1927. הוריו, מרדכי וצילה קרינסקי (כהן), היו מסורתיים. בהיותו בן שבע נפטר אביו וחנניה פרש מלימודים סדירים לטובת פרנסת המשפחה. בתחילה עסק בליטוש יהלומים. במלחמת העצמאות הצטרף לפלמ"ח. בשנת 1950 התמנה למזכיר המועצה לביקורת סרטים ומחזות. לחם במילואים במבצע סיני ובמלחמת ששת הימים. בשנת 1973 נסע לסיור באיטליה, שם נפטר בטביעה בנהר הארנו שבפירנצה. יצירתו של קרניאל היתה במדיום הפיסול. עבודותיו נשאו אופי מודרניסטי בעיצוב אקספרסיבי של הצורה ובנטייה להפשטה.

לימודים

1952 בית הספר בצלאל החדש לאומנות ולאמנות, ירושלים