Information Center for Israeli Art English

דליה קרני, ציירת.

לימודים

1980 בוגרת המדרשה למורי אמנות, רמת השרון
1991 לימודי תעודת הוראה לתיכון - התמחות בתולדות אמנות וקרמיקה, המדרשה למורי אמנות, רמת השרון
1993 תואר ראשון בחינוך, התמחות בספרות ואמנות, בית-ברל
1998 תואר שני בתולדות האמנות, אוניברסיטת תל-אביב