Information Center for Israeli Art English

מיקי קרצמן

מיקי קרצמן, צלם. נולד בארגנטינה 1958. עלה לישראל 1971.

הוראה

המדרשה לצילום גאוגרפי, תל אביב
2006 ראש המחלקה לצילום, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

פרסים

2001 מלגה ליוצרים בתחומי האמנויות הפלסטיות, משרד החינוך והתרבות