Information Center for Israeli Art English

שמעון קרצ'מר, נולד בורשה, פולין, 1903. חי בצרפת במשך עשרים שנה ולמד שם. עלה ארצה בשנת 1962 והשתקע בצפת, שם הוא מציג את יצירותיו בתערוכה מתמדת. הציג בישראל, במקסיקו, בקנדה, בארה''ב וכן באירופה. יצירותיו נמצאות באוספים שונים בארץ ובחו''ל. אחד מאספניו הוא מר הילטון קרמר, ניו יורק. הנושא המרכזי ביצירותיו הוא ההווי היהודי במזרח אירופה. (מתוך - קרית האמנים צפת, הוצאת קרית האמנים צפת, תשל''א, 1971)

לימודים

צרפת