Information Center for Israeli Art

שמעון קרצ'מר, ישראלי, יליד פולין, 1982-1903.

שמעון קרצ'מר נולד בורשה, פולין, בשנת 1903. לחמד אמנות בצרפת, שם התגורר כ-20 שנה. בשנת 1962 עלה לישראל והשתקע בקריית האמנים בצפת.