Information Center for Israeli Art

שמואל קרצ'מר, ישראלי, יליד פולין, 1972-1894.

שמואל קרצ'מר נולד בשנת 1894 בפופל שבפלך קובנה, פולין. בשנת 1912, לאחר שהתמחה בבית מלאכה לחריטה בפולין, עלה לארץ-ישראל והחל ללמוד ב"בצלאל". לאחר סיום לימודי פתח בית מלאכה לעיצוב פיתוחים במתכת שמוקמה ברחוב יפו בירושלים. בשנים 1914-1913 נסע למצרים ואחר-כך לוינה, האימפריה האוסטרו-הונגרית, בעקבות מחלת הקדחת. עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה נעצר כנתין זר. לאחר שחרורו הועסק בחברה לייצור מדליות עבור הצבא האוסטרו-הונגרי. בשנת 1920 שב לארץ ישראל ופתח שוב את בית המלאכה שלו. בין השנים 1933-1929 שב להתגורר בוינה. בשנת 1933 עלה פעם נוספת לארץ-ישראל. בשנת 1943 הוסב שם בית המלאכה, ששכן ברחוב הסולל (כיום חבצלת), מ-'פתוח' ל-'קריצ'מר ובניו'. קרצ'מר התמחה בעבודות מתכת בטכניקות של יציקה ולחצנות ויצר סמלים, תבליטים ופריטים אחרים בעיצוב עצמי, או בעיצוב אמנים שונים כגון זאב רבן, 'סטודיו רולי' ואחרים. בשנת 1951 ההועבר בית המלאכה לאזור התעשייה במקור ברוך בירושלים, שם פעל על ידי בניו עד לשנת 2001. אוסף מיצירות בית המלאכה נמצא כיום בקיבוץ צאלים.

בית המלאכה של קרמיצ'ר התמחה בעבודות מתכת בטכניקות של יציקה ולחצנות. בין עבודותיו מדליה ליצחק בן צבי (שנות ה-60)

לימודים

1912 בצלאל, בית מדרש לאמנות ולמלאכות-אמנות, ירושלים