Information Center for Israeli Art English

לאופולד קרקואר

לאופולד קרקואר, ישראלי, יליד האימפריה האוסטרו-הונגרית, 1954-1890.

לאופולד קרקואר נולד בוינה, אוסטריה, בשנת 1890 במשפחה מתבולללת. אביו, יוזף-מוזס, היה סוחר במוצרי ברזל. בין השנים 1912-1907 למד אדריכלות בוינה. בשנת 1914 עבד מספר חודשים אצל הארדיכל קארל זיידל כשרטט. עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה התגייס לצבא ושירת ביחידה טכנית בחזית האיטלקית. בשנת 1919 נישא לאמנית גרטה וולף. בראשית שנות ה-20 של המאה ה-20 עסק באדריכלות לצד יצירה אמנותית. בעקבות זכיותו בתחרות אדריכלית, בשנת 1924, עלה לארץ ישראל. בשנת 1926 השתקע בירושלים ועסק באדריכלות.

יצירותיו המוקדמות של קרקואר כצייר, מן השנים 1919-1917, מאופיינות בהשפעת האקספרסיוניזם והקוביזם. יצירות כגון "מחזור הבריאה", מעידות על עיסוק במיסטיקה. החל משנת עלייתו לארץ ישראל מופיעים ביצירותיו רישומי נוף אקספרסיביים. מרבית יצירותיו נעשו בטכניקה של רישום פחם. חלקם צויירו על גבי ניירות בצבע כחול או צהוב. סדרת רישומים ידועה, מן השנים 1954-1943 עוסקת בתיאור קוצים כטבע דומם. בין עבודותיו הידועות כאדריכל - חדרי האוכל בקיבוצים בית-אלפא (1932) ותל-יוסף (1936-1933), מוזיאון "בית אוסישקין" (1954-1950) בקיבוץ דן ועוד.

לימודים

בית הספר התיכון הקיסרי והמלכותי, וינה, האימפריה האוסטרו-הונגרית
1912-1907 המחלקה להנדסה ואדריכלות, בית הספר הטכני הגבוה, וינה, האימפריה האוסטרו-הונגרית
1909 אדריכלות, האקדמיה הקיסרית והמלכותית לאמנויות הפלסטיות, וינה, האימפריה האוסטרו-הונגרית

פרסים

1909 פרס הצטיינות ע"ש הגנמילר, האקדמיה הקיסרית והמלכותית לאמנויות, וינה, אוסטרו-הונגריה
1911 מדליית זהב ע"ש פוגר, האקדמיה הקיסרית והמלכותית לאמנויות, וינה, אוסטרו-הונגריה
1924 פרס ראשון, תחרות אדריכלים, פלשתינה - א"י