Information Center for Israeli Art English

שושי ראפס קרמר, עוסקת בצילום, פיסול וציור. ילידת 1955.

לימודים

תולדות האמנות, אוניברסיטת תל אביב
מכון אבני
המדרשה למורים לאמנות, רמת השרון
תפאורה לטלויזיה, האוניברסיטה הפתוחה