Information Center for Israeli Art English

איליה רבינוביץ

איליה רבינוביץ, צלם. נולד בקישינב, ברה''מ 1965.

לימודים

1981-84 מכללת אורט, גבעת רם, ירושלים, אלקטרוניקה, מחשבים, תעודת בגרות
1990-94 בצלאל האקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, BFA
1998-99 רייקסאקדמי, אמסטרדם, הולנדיה

הוראה

2000 בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, אוצר אורח, אגף הצילום

פרסים

1996 חשיפה כפולה האנגלי-ישראלי פרסי צילום לצילום פרוייקט באנגליה
1996-1995, פרס לאמן צעיר, משרד החינוך התרבות והספורט
1998 מענק מקרן תרבות אמריקה-ישראל
1998 מענק מרייקסאקדמי, אמסטרדם, הולנדיה
1999 מענק מחברת תעופה KLM