Information Center for Israeli Art English

דב בוריס רבינוביץ, צייר ופסל, יליד וילנה, 1909. עלה ארצה 1958.

לימודים

פיסול בביה''ס לאמנויות פלסטיות של האמנים הפולנים ''הבלתי תלויים''

הוראה

1958-76 עסק בהוראה בביה''ס ויצ''ו צרפת עד צאתו לגמלאות ב-1976

פרסים

1927 ציון הבחנה, ביה"ס לאמנויות פלסטיות, ליט
אאות הוקרה מברית המועצות
אות הוקרה ממשרד הבטחון על חלקו במלחמה בפאשיזם של ברית המועצות
ציון הבחנה מעיריית רמת-גן
ציון הוקרה מעיריית בת-ים