Information Center for Israeli Art English

רחל רבינוביץ' קופלביץ'

רחל רבינוביץ קופלביץ, ציירת, נולדה 1956. חברת קיבוץ דפנה.

לימודים

1982 בוגרת ''בצלאל'' אקדמיה לאמנות ועיצןב, ירושלים

הוראה

1983 ביה''ס לציור, מכללת תל חי
ביה''ס ''עינות ירדן'' קיבוץ עמיר
1983 אוניברסיאת חיפה

פרסים

1973 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע'ש שרת
1979 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע'ש שרת
1980 פרס שמואל להצטיינות אקדמית עבור השגים בלימודי אמנות, בצלאל האקדמיה לאומנות ועיצוב, ירושלים
1981 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע'ש שרת
1987 מילגת סיור בלונדון, אנגליה, ובפאריס, צרפת
1993 קרן התק"מ לעידוד יוצרים, מלגת תמיכה לאמן בתחום האמנות הפלסטית
1994 מלגת תמיכה מהקרן לעידוד יוצרים של מועצה אזורית גליל עליון